„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu: „Realizację dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane wyniki operacji: wprowadzenie do oferty 8 różnych produktów i dotarcie do grupy 70 konsumentów.